مدارک مورد نیاز ثبت نام دوره های آموزشی

به همراه ویزا تضمینی شینگن

یزدان گشت سفیران

  1. اصل پاسپورت امضا شده با ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر
  2. ۲ قطعه عکس رنگی که قدیمی تر از ۶ ماه نباشد (اندازه ۳/۵ × ۴/۵ سانتی متر)
  3. اصل و ترجمه شناسنامه مدارک شغلی (برگه اشتغال به کار با قید تاریخ مرخصی و میزان حقوق و سابقه کاری /آگهی تاسیس و تغییرات شرکت / جواز کسب)
  4. مدارک بانکی (پرینت حساب ۳ ماه اخیر به همراه برگه تمکن مالی به زبان انگلیسی)
  5. اصل و ترجمه سند ملکی زمین/باغ و… که به نام فرد متقاضی می باشد. (در صورت موجود بودن)
  6. ** پس از صدور ویزا به ازای هر نفر مبلغ ۵۰ میلیون تومان بصورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی به عنوان ضمانت دریافت میگرد.