اطلاعات تماس

۱۸ ۷۴ ۵۳ ۸۸ ۹۸۲۱+
۱۷ ۹۰ ۸۹ ۵۱۸ ۳۴+

تهران-خیابان مطهری
خیابان علی اکبری
پلاک ۱۹-واحد۳

www.gashtesafiran.com

تماس با یزدان گشت سفیران

بمنظور ارائه هرچه بهتر خدمات، انتقادات و پیشنهادات خود را از این طریق با ما در میان بگذارید.

ساعات کاری

شنبه الی ۴ شنبه

۰۹:۰۰am – ۰۵:۰۰pm

۵ شنبه

۰۹:۰۰am – ۰۱:۰۰pm